ODWOŁANIE WYCIECZKI

Nasza firma ma prawo odwołać wycieczkę na następujących warunkach:
1) Złe warunki pogodowe   
2) Jeśli miejsca do odwiedzenia są zamknięte z jakiegoś powodu (katastrofy fizyczne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie).

POLITYKA ZWROTÓW

Użytkownik ma prawo do pełnego zwrotu kosztów w następujących przypadkach:
1) W przypadku, gdy Firma odwoła podróż, a użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanej zmiany, przysługuje mu pełny zwrot kosztów zarezerwowanej podróży.
2) Jeśli zadzwonisz do naszego biura (w godzinach pracy) na jeden dzień przed zarezerwowaną wycieczką, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów.


Prawo do zwrotu pieniędzy nie przysługuje w następujących przypadkach:
1) Jeśli nie pojawisz się w określonym czasie i miejscu wyznaczonym przez naszą Spółkę.
2) W przypadku niepojawienia się na zaplanowanych odlotach podczas wycieczki.
3) W przypadku, gdy wycieczka nie była tym, czego oczekiwałeś, ponieważ uczestniczyłeś w niej po przeczytaniu planu podróży.
4) W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, a ostatecznie nie wszyscy przyjdą na wycieczkę.